Wij staan voor

Wij staan voorAls huurdersvereniging De Vechtstroom behartigen wij de belangen van de huurders van woningen die in beheer zijn van woningcorporatie Ymere te Weesp. Hieronder verstaan wij o.a.:


Dienstverlening aan leden en/of bewonerscommissies


- Individueel advies aan haar leden

- Informatie en voorlichting over voor huurders relevante zaken

- Het verwoorden van de wensen en behoeften van huurders naar Ymere;

- Het organiseren en/of ondersteunen van acties ter realisering van wensen van huurders;


Advies en ondersteuning aan huurders bij periodieke onderhoudsprojecten, woningverbetering, renovaties en herstructurering

door de verhuurder


- Participatie in planontwikkeling

- En communicatie daarover met de bewoners


Overleg met de woningcorporatie Ymere

 

Onderwerpen kunnen zijn:

- Het huurbeleid (de jaarlijkse huuraanpassing)

- Het strategisch voorraadbeheer woningverbetering, sloop en nieuwbouw, verkoop woningen)

- Het onderhoudsbeleid

- Communicatie met de huurders


Hebt u zaken in uw huis die gerepareerd moeten worden? Dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met Ymere: 088-0008900 

Of log in MijnYmere.nl


Wij kunnen u helaas niet helpen bij het zoeken naar een huurwoning.


Kijkt u hiervoor op www.woningnet.nlBewonerscommissies aangesloten  bij de Vechtstroom :


BC Papelaan

BC Plataanlaan

BC Ingelanderflat

BC Wintertuin

BC Keulsevaartstraat

BC Zuid 2

BC Kastanjelaan & Papelaan


Bewonerscommissie oprichten meld u aan op de pagina contact..