Nieuws

Hervatting samenwerking Huurdersvereniging De Vechtstroom en Ymere


Huurdervereniging De Vechtstroom en Ymere hebben de samenwerking weer hervat.

Ymere had in oktober 2018 de samenwerkingsovereenkomst opgezegd en de samenwerking beëindigd, omdat Ymere verder wilde met één huurdersorganisatie.

De Vechtstroom heeft zich tegen de opzegging verzet en is met behulp van Vesting Advocaten een gerechtelijke procedure begonnen. In een beschikking van 19 december 2019 heeft de Rechtbank Midden-Nederland bepaald dat de Vechtstroom als huurdersorganisatie in de zin van de wet moet worden aangemerkt. Dit betekent dat Ymere niet om De Vechtstroom heen kan.


Hangende dit overleg was er door De Vechtstroom hoger beroep ingesteld omdat De Vechtstroom het niet op alle onderdelen eens was met de beschikking. Daarnaast zijn De Vechtstroom en Ymere met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft ertoe geleid dat Ymere de Vechtstroom weer zal gaan betrekken bij met maken van plannen en beleid zodat het hoger beroep kon worden ingetrokken.


Na de fusie tussen Amsterdam en Weesp komt er naast de bestaande huurdersorganisaties in Weesp (WMM en De Vechtstroom) nog een derde huurdersorganisatie in beeld: Huurders Ymere Amsterdam (HYA).

Er wordt op dit moment tussen de lokale huurdersorganisaties gesproken over een nieuwe toekomstige samenwerkingsvorm. De Vechtstroom is blij dat de samenwerking weer is hervat en wil zich met haar jarenlange kennis en ervaring blijven inzetten. Zeker na de fusie is het belangrijk om de belangen van de huurders in Weesp te vertegenwoordigen. De Vechtstroom roept huurders in Weesp zich als lid aan te sluiten. Het lidmaatschap is gratis. (www.devechtstroom.nl /wordt gratis lid)